SİTE SAKİNİ GİRİŞİ

YÖNETİCİ GİRİŞİ

SSS

 • Kendi işini kurmak

  Franchise alan, kendi işinin patronu olmakta, sadece kendisi için çalışmaktadır. Bunun sağladığı maddi avantajın ötesinde, getirdiği motivasyon sistemin motorunu oluşturmaktadır. İş sahibi, yatırım yaptığından, işin her aşamasıyla ilgilenmekte, işinin temeli olan toplu yaşam alanlarıyla daha yakından eğilmekte, her türlü verimsizliği gidermeğe çalışmakta, gerekirse uzun saatler çalışmaktadır.
  Sistemin parçası olmak

 • Sistemin parçası olmak

  Franchise alan, kendini ve çalışmalarını marka ve sistem ile bütünleştirmektedir. Bir takımın parçası olma duygusuyla işine sarılmaktadır. Bu şekilde kurum kültürünü benimsemekte, aklına yatmayan veya zoruna giden işleri bile kolayca kabullenmektedir.

 • Denenmiş, kanıtlanmış iş

  Franchise alan, giriştiği işin geleceği konusunda endişe taşımamaktadır. Önceden başka ülkeler ve Türkiye’ de denenmiş, başarılı olduğu toplu yaşam alanları tarafından da tercih edilerek kanıtlanmış ve kabullenilmiş olmakla birlikte ücretlendirmesinin kabul gördüğü kanıtlanmış bir işe girişmektedir.

 • Yüksek standartlar

  Franchise işletmeler çoğunlukla sektörlerinin üstünde ürün ve hizmet standartları getirmektedirler. Bağımsız çalışan bir küçük işletme sahibinin ayırması mümkün olmayan parasal ve insan kaynakları ile sistem geliştirilmekte, standartlar belirlenmektedir.

 • Tanınmış marka

  Verilen hizmetin potansiyel kat malikleri/sakinleri tarafından derhal farkedilmesi, hatırlanması, tercih edilmesi, marka sayesinde olmaktadır. Kendi adıyla iş yapan bir küçük işletmecinin yıllar içinde ancak yakın çevresinde sağlayabileceği etki, PROSİS markalı işletmelerde tabela asıldığı gün sağlanmaktadır.

 • Bilmediği işe girebilme

  Girişimci, “en iyi iş bildiğin iştir” özdeyişine uygun olarak, karlı olmasa bile, gelenekten gelen işini yürütmek, çıraklıktan beri öğrendiği işe girişmek, tesadüfen puanını tutturduğu fakültenin branşında çalışmak vb. zorunda kalmaktadır. Oysa PROSİS markası alındığında, hiç anlamadığı ama gelecekte iyi olacağına inandığı ve karekterini destekleyen uygun bir iş için kendi adına PROSİS gücü ve markasıyla çalışmaya başlarlar.

 • Başlangıç eğitimi

  PROSİS markalı bayilik alındığında, yatırımcı işi bilmese bile, PROSİS’ in sağladığı başlangıç eğitimi ile işletmeyi yürütecek temel bilgileri edinecektir. İlerleyen zamanlarda sürekli verilen desteklerle ve zaman içinde kazanacağı deneyimle karlılığını artıracaktır.

 • Personel temini

  PROSİS  çoğunlukla sektördeki ilgili departmanlar için de gereken personel eğitimleri vermekte olduğundan, personel temini kolaylaşmaktadır. PROSİS markalı işletmelerden birine başvuran ihtiyaç fazlası personel, diğerine yönlendirilebilmektedir. Personeller PROSİS markası ile sistemli çalıştıklarından ve daha sıkı denetlendiklerinden, daha iyi çalışmakta ve kalıcı olmaktadırlar.

 • Mali ve hukuki destek

  Küçük işletmelerin genellikle takıldıkları ve zayıf kaldıkları iki konu, mali ve hukuki danışmanlıktır. PROSİS mevcut olan profesyonel, alanında uzman kadroları ile, çoğunlukla birbirinin aynı sorunlarla karşılaşan PROSİS alanlara mali ve hukuk uzmanları eliyle danışmanlık vermektedir.

 • Teknolojik gelişim

  PROSİS markası, sektördeki rakiplerine karşı sürekli hizmet tekniğini geliştirme, maliyet düşürme, yatırım azaltma, verim yükseltme, kalite artırma, kat maliki/sakini beklentilerini saptama, en üst düzeyde memnuniyetini sağlama çalışmaları içindedir. Tek bir küçük işletmenin vakit ve para ayırması mümkün olmayan bu tür çalışmalar, PROSİS YÖNETİM zincirlerinde sıradan çalışmalar olarak yapılmaktadır. Bu sayede, bağımsız çalışan rakipleri aynı kalırken, PROSİS YÖNETİM markalı işletmeler sürekli yenilenmekte ve gelişmektedirler.

 • Yer seçimi

  Yer seçimi, bir işletmenin en önemli kararıdır. Nerede açılırsa ne kadar ciro ve kar yapılabileceğini bilen uzmanlar tarafından yapılacak araştırma, yanlış yer seçimini önleyecektir. PROSİS YÖNETİM markalı işletmeler için uzman ve profesyonel ekip en uygun yeri seçmektedirler.

 • Verimli ulusal ve yerel reklam

  PROSİS YÖNETİM markası, franchise alanlardan topladığı %3 reklam fonu ile etkili, bütünlüklü ve prestijli merkezi ve yerel reklamlar yapmaktadır. Planlanan reklamlarda özellikle marka bilinirliği hedeflenmekte ve yüksek maliyetli, etkili reklam alanları (Ulusal tv, radyo, yerel radyo, tv, açık hava vb.) çok iyi geri dönüşler ile franchise alana kazanç sağlamaktadır.

 • Denetlenme

  PROSİS YÖNETİM markasının sistemi koruma adına yaptığı sürekli denetimler, franchise alan üzerinde bir baskı ve yaptırım gibi görünse de, aslında önemli bir avantajdır. Franchise alanın fark edemediği verimsizlik, hırsızlık, yanlışlık ve benzeri zarara neden olan hatalar denetim sonucu ortaya çıkmakta ve giderilmektedir.

 • Kendini karşılaştırabilme

  Franchise alan, işletme körlüğüne kapılarak, işletmesinin eksiklerini ve yanlışlarını görmeyebilir. Diğer franchise alanlarla kendini karşılaştırabileceği için, bu hataları fark etmesi ve doğru önlemleri alması kolaylaşacaktır.

 • Yönetim teknikleri

  PROSİS YÖNETİM’ in sistem kapsamında getirdiği uygulamalarla, franchise alanların ileri yönetim tekniklerini uygulamaları sağlanmaktadır. Örneğin, eleman alırken yapılacak mülakat ve sorulacak sorular, prim verirken uygulanacak kriterler ve oranlar, pazarlamada kullanılacak yöntemler, fazla mesai yapıp yapmamaya karar vermede kullanılacak tablolar, vb. bu kapsamda kullanılan ileri yönetim teknikleridir.

 • Raporlama

  PROSİS YÖNETİM markası işletmelerde genellikle her türlü faaliyet, gelir ve gider raporlanmaktadır. Etkin yönetim için şart olan bilgi birikimi bu şekilde sağlanmaktadır. Toplu yaşam alanlarından gelen istek, öneri ve şikayetlerin takip edilmesi, arıza kayıt ve arıza gidericilerin verimlilikleri ve reklam harcamalarının satışlara etkisi, vergi öncesi net karın aylara göre dökümü vb. gibi bilgiler elde olursa yönetim kolaylaşacak ve etkinlik kazanacaktır.

 • Düşük yatırım

  PROSİS YÖNETİM işletmeler aynı yatırımı defalarca tekrarlamaktadırlar. Bu nedenle yatırım maliyetinde kullanılacak malzeme, çalışacak usta, proje, ekipman vb. gibi masraflar için defalarca pazarlık yapılmış ve sürekli çalışma içine girilmiş olacaktır. Bu nedenle hem daha ucuz, hem de daha uzun vadeli satın alma yapılabilmektedir.

 • Gerçekçi zaman planı

  PROSİS YÖNETİM işletmelerinde defalarca tekrarlanan açılış işlemleri uzmanlaşmış kişiler tarafından desteklendiğinden, inşaat, tesisat, makine alımı, montaj vs. hızlı bir zaman planı içinde yapılır. İşletme için gerekecek izinler ve ruhsatların da prosedürü bilindiğinden, hızla ve sorunsuz olarak alınırlar. Bu nedenle PROSİS YÖNETİM markalı işletmeler kiralanmasından hemen sonra çok kısa bir sürede faaliyete geçerler.

 • Gerçekçi yatırım planı

   PROSİS YÖNETİM markası ile işe başlayanlar uzman bir ekiple öngörülen proje çerçevesinde nereye ne kullanacaklarını, kime kaça yaptıracaklarını, ne zaman bitirip ne zaman para kazanmaya başlayacaklarını bilirler. Yapılan yatırım ve işletme bütçesi planları gerçeği yansıtmakla birlikte bire bir ve sıfır hataya çok yakın olarak ilerlenmektedir.

 • Ucuz satın alma

  PROSİS YÖNETİM markası adı altında entegre hizmet firmalarımız ile ulaşılabilir, uygun maliyetli ve yüksek performanslı hizmetler verilebilmektedir. Entegre hizmet kapsamı dışında kalan hizmet alımları içinse; çok sayıda franchise bulunmasından dolayı hizmet alım süreçlerinde en iyi teknik ve donanımsal malzeme ve hizmet alımları portföy üzerinden en uygun maliyetler ile gerçekleştirilmektedir. PROSİS YÖNETİM markası ile hizmet veren girişimci yereldeki diğer firmalara göre portföyünde bulunan toplu yaşam alanlarının ihtiyaçlarını daha uygun maliyetlerle temin edecekler ve binalarını korumuş olacaklardır.

 • Hızlı karlılığa geçiş

  Kendi adınıza açacak olduğunuz bir işletmede bir süre işler yavaş gider. Toplu yaşam alanı kat maliki/sakinlerin yeni işletmeyi fark etmeleri, denemeleri, tekrar gelmeleri, birbirlerine tavsiye etmeleri yani “ayaklarının alışması” genellikle bir veya iki sezon geçmesi ile mümkün olur. PROSİS YÖNETİM markası ile kat maliki/sakinleri tanıdığı markayı yakınında gördüğünde derhal hizmet isteyeceklerdir, istenen cirolara çok kısa sürede ulaşılması sağlanacaktır.

 • Sadakat ve bağlılık

  Kat malikleri/sakinler, PROSİS YÖNETİM işletmede önceden denediği, memnun kaldığı, ve tekrar seçtiği hizmeti bulmaktadır. Çoğunlukla tesadüfen değil, isteyerek ve seçerek hizmet talebinde bulunmakta, her işletmede de alıştığı hizmeti aynen bulmaktadır. Bu nedenle PROSİS YÖNETİM işletmelerin kat maliki/sakini büyük oranda “sadık” hizmet alanlardan oluşmaktadır. Ekonomik krizden, yeni rakiplerin türemesinden, rakiplerin reklamlarından fazla etkilenmez. Sadakat ve bağlılık bir işletmenin sahip olabileceği en değerli sermayedir.

 • İtibar

  PROSİS YÖNETİM alan, kendi adına iş yapıyor olmakla birlikte, tanınan bir markayı temsil etmektedir. Bunun itibarını ve etkisini hemen her alanda hissedecektir. Bankası, tedarikçi firmaları, ev sahibi, çalışanları, müşterileri, devlet daireleri, vb. ona kendi markasıyla yapacağı bir işte olabileceğinden daha fazla ilgi ve özen göstereceklerdir.

 • Bölge koruma

  PROSİS YÖNETİM markalı girişimci, il, ilçe veya bölge seçimine göre belli bir coğrafi bölgede söz konusu marka ve sistemi tek başına temsil etme güvencesini almaktadırlar. Bu, bir anlamda bölgesel bir tekeldir. En azından kendi markasıyla bir rakibin karşısına çıkmayacağını, çalıştığı takdirde kendisini doyuracak bir bölgesi olduğunu bilmektedir.

 • Anlaşma

  PROSİS YÖNETİM markası veren ile alan arasında yapılan anlaşma, genellikle uzun sürelidir. Franchise alan, bu süre boyunca haklarına sahip olacağını bilir, hayatını buna göre yönlendirebilir.

 • Düşük risk

  PROSİS YÖNETİM alan işletmelerin, kendi markasıyla iş yapanlara oranla çok daha az batma riski olduğu istatistiklerden görülmektedir. Bu durum ülkemizde henüz kanıtlanmamış olmakla birlikte, başarılı franchise zincirlerinin verileri esas alındığında başarısızlık oranının oldukça düşük olduğu ortaya çıkmaktadır.

SSS

 • Kendi işini kurmak

  Franchise alan, kendi işinin patronu olmakta, sadece kendisi için çalışmaktadır. Bunun sağladığı maddi avantajın ötesinde, getirdiği motivasyon sistemin motorunu oluşturmaktadır. İş sahibi, yatırım yaptığından, işin her aşamasıyla ilgilenmekte, işinin temeli olan toplu yaşam alanlarıyla daha yakından eğilmekte, her türlü verimsizliği gidermeğe çalışmakta, gerekirse uzun saatler çalışmaktadır.
  Sistemin parçası olmak

 • Sistemin parçası olmak

  Franchise alan, kendini ve çalışmalarını marka ve sistem ile bütünleştirmektedir. Bir takımın parçası olma duygusuyla işine sarılmaktadır. Bu şekilde kurum kültürünü benimsemekte, aklına yatmayan veya zoruna giden işleri bile kolayca kabullenmektedir.

 • Denenmiş, kanıtlanmış iş

  Franchise alan, giriştiği işin geleceği konusunda endişe taşımamaktadır. Önceden başka ülkeler ve Türkiye’ de denenmiş, başarılı olduğu toplu yaşam alanları tarafından da tercih edilerek kanıtlanmış ve kabullenilmiş olmakla birlikte ücretlendirmesinin kabul gördüğü kanıtlanmış bir işe girişmektedir.

 • Yüksek standartlar

  Franchise işletmeler çoğunlukla sektörlerinin üstünde ürün ve hizmet standartları getirmektedirler. Bağımsız çalışan bir küçük işletme sahibinin ayırması mümkün olmayan parasal ve insan kaynakları ile sistem geliştirilmekte, standartlar belirlenmektedir.

 • Tanınmış marka

  Verilen hizmetin potansiyel kat malikleri/sakinleri tarafından derhal farkedilmesi, hatırlanması, tercih edilmesi, marka sayesinde olmaktadır. Kendi adıyla iş yapan bir küçük işletmecinin yıllar içinde ancak yakın çevresinde sağlayabileceği etki, PROSİS markalı işletmelerde tabela asıldığı gün sağlanmaktadır.

 • Bilmediği işe girebilme

  Girişimci, “en iyi iş bildiğin iştir” özdeyişine uygun olarak, karlı olmasa bile, gelenekten gelen işini yürütmek, çıraklıktan beri öğrendiği işe girişmek, tesadüfen puanını tutturduğu fakültenin branşında çalışmak vb. zorunda kalmaktadır. Oysa PROSİS markası alındığında, hiç anlamadığı ama gelecekte iyi olacağına inandığı ve karekterini destekleyen uygun bir iş için kendi adına PROSİS gücü ve markasıyla çalışmaya başlarlar.

 • Başlangıç eğitimi

  PROSİS markalı bayilik alındığında, yatırımcı işi bilmese bile, PROSİS’ in sağladığı başlangıç eğitimi ile işletmeyi yürütecek temel bilgileri edinecektir. İlerleyen zamanlarda sürekli verilen desteklerle ve zaman içinde kazanacağı deneyimle karlılığını artıracaktır.

 • Personel temini

  PROSİS  çoğunlukla sektördeki ilgili departmanlar için de gereken personel eğitimleri vermekte olduğundan, personel temini kolaylaşmaktadır. PROSİS markalı işletmelerden birine başvuran ihtiyaç fazlası personel, diğerine yönlendirilebilmektedir. Personeller PROSİS markası ile sistemli çalıştıklarından ve daha sıkı denetlendiklerinden, daha iyi çalışmakta ve kalıcı olmaktadırlar.

 • Mali ve hukuki destek

  Küçük işletmelerin genellikle takıldıkları ve zayıf kaldıkları iki konu, mali ve hukuki danışmanlıktır. PROSİS mevcut olan profesyonel, alanında uzman kadroları ile, çoğunlukla birbirinin aynı sorunlarla karşılaşan PROSİS alanlara mali ve hukuk uzmanları eliyle danışmanlık vermektedir.

 • Teknolojik gelişim

  PROSİS markası, sektördeki rakiplerine karşı sürekli hizmet tekniğini geliştirme, maliyet düşürme, yatırım azaltma, verim yükseltme, kalite artırma, kat maliki/sakini beklentilerini saptama, en üst düzeyde memnuniyetini sağlama çalışmaları içindedir. Tek bir küçük işletmenin vakit ve para ayırması mümkün olmayan bu tür çalışmalar, PROSİS YÖNETİM zincirlerinde sıradan çalışmalar olarak yapılmaktadır. Bu sayede, bağımsız çalışan rakipleri aynı kalırken, PROSİS YÖNETİM markalı işletmeler sürekli yenilenmekte ve gelişmektedirler.

 • Yer seçimi

  Yer seçimi, bir işletmenin en önemli kararıdır. Nerede açılırsa ne kadar ciro ve kar yapılabileceğini bilen uzmanlar tarafından yapılacak araştırma, yanlış yer seçimini önleyecektir. PROSİS YÖNETİM markalı işletmeler için uzman ve profesyonel ekip en uygun yeri seçmektedirler.

 • Verimli ulusal ve yerel reklam

  PROSİS YÖNETİM markası, franchise alanlardan topladığı %3 reklam fonu ile etkili, bütünlüklü ve prestijli merkezi ve yerel reklamlar yapmaktadır. Planlanan reklamlarda özellikle marka bilinirliği hedeflenmekte ve yüksek maliyetli, etkili reklam alanları (Ulusal tv, radyo, yerel radyo, tv, açık hava vb.) çok iyi geri dönüşler ile franchise alana kazanç sağlamaktadır.

 • Denetlenme

  PROSİS YÖNETİM markasının sistemi koruma adına yaptığı sürekli denetimler, franchise alan üzerinde bir baskı ve yaptırım gibi görünse de, aslında önemli bir avantajdır. Franchise alanın fark edemediği verimsizlik, hırsızlık, yanlışlık ve benzeri zarara neden olan hatalar denetim sonucu ortaya çıkmakta ve giderilmektedir.

 • Kendini karşılaştırabilme

  Franchise alan, işletme körlüğüne kapılarak, işletmesinin eksiklerini ve yanlışlarını görmeyebilir. Diğer franchise alanlarla kendini karşılaştırabileceği için, bu hataları fark etmesi ve doğru önlemleri alması kolaylaşacaktır.

 • Yönetim teknikleri

  PROSİS YÖNETİM’ in sistem kapsamında getirdiği uygulamalarla, franchise alanların ileri yönetim tekniklerini uygulamaları sağlanmaktadır. Örneğin, eleman alırken yapılacak mülakat ve sorulacak sorular, prim verirken uygulanacak kriterler ve oranlar, pazarlamada kullanılacak yöntemler, fazla mesai yapıp yapmamaya karar vermede kullanılacak tablolar, vb. bu kapsamda kullanılan ileri yönetim teknikleridir.

 • Raporlama

  PROSİS YÖNETİM markası işletmelerde genellikle her türlü faaliyet, gelir ve gider raporlanmaktadır. Etkin yönetim için şart olan bilgi birikimi bu şekilde sağlanmaktadır. Toplu yaşam alanlarından gelen istek, öneri ve şikayetlerin takip edilmesi, arıza kayıt ve arıza gidericilerin verimlilikleri ve reklam harcamalarının satışlara etkisi, vergi öncesi net karın aylara göre dökümü vb. gibi bilgiler elde olursa yönetim kolaylaşacak ve etkinlik kazanacaktır.

 • Düşük yatırım

  PROSİS YÖNETİM işletmeler aynı yatırımı defalarca tekrarlamaktadırlar. Bu nedenle yatırım maliyetinde kullanılacak malzeme, çalışacak usta, proje, ekipman vb. gibi masraflar için defalarca pazarlık yapılmış ve sürekli çalışma içine girilmiş olacaktır. Bu nedenle hem daha ucuz, hem de daha uzun vadeli satın alma yapılabilmektedir.

 • Gerçekçi zaman planı

  PROSİS YÖNETİM işletmelerinde defalarca tekrarlanan açılış işlemleri uzmanlaşmış kişiler tarafından desteklendiğinden, inşaat, tesisat, makine alımı, montaj vs. hızlı bir zaman planı içinde yapılır. İşletme için gerekecek izinler ve ruhsatların da prosedürü bilindiğinden, hızla ve sorunsuz olarak alınırlar. Bu nedenle PROSİS YÖNETİM markalı işletmeler kiralanmasından hemen sonra çok kısa bir sürede faaliyete geçerler.

 • Gerçekçi yatırım planı

   PROSİS YÖNETİM markası ile işe başlayanlar uzman bir ekiple öngörülen proje çerçevesinde nereye ne kullanacaklarını, kime kaça yaptıracaklarını, ne zaman bitirip ne zaman para kazanmaya başlayacaklarını bilirler. Yapılan yatırım ve işletme bütçesi planları gerçeği yansıtmakla birlikte bire bir ve sıfır hataya çok yakın olarak ilerlenmektedir.

 • Ucuz satın alma

  PROSİS YÖNETİM markası adı altında entegre hizmet firmalarımız ile ulaşılabilir, uygun maliyetli ve yüksek performanslı hizmetler verilebilmektedir. Entegre hizmet kapsamı dışında kalan hizmet alımları içinse; çok sayıda franchise bulunmasından dolayı hizmet alım süreçlerinde en iyi teknik ve donanımsal malzeme ve hizmet alımları portföy üzerinden en uygun maliyetler ile gerçekleştirilmektedir. PROSİS YÖNETİM markası ile hizmet veren girişimci yereldeki diğer firmalara göre portföyünde bulunan toplu yaşam alanlarının ihtiyaçlarını daha uygun maliyetlerle temin edecekler ve binalarını korumuş olacaklardır.

 • Hızlı karlılığa geçiş

  Kendi adınıza açacak olduğunuz bir işletmede bir süre işler yavaş gider. Toplu yaşam alanı kat maliki/sakinlerin yeni işletmeyi fark etmeleri, denemeleri, tekrar gelmeleri, birbirlerine tavsiye etmeleri yani “ayaklarının alışması” genellikle bir veya iki sezon geçmesi ile mümkün olur. PROSİS YÖNETİM markası ile kat maliki/sakinleri tanıdığı markayı yakınında gördüğünde derhal hizmet isteyeceklerdir, istenen cirolara çok kısa sürede ulaşılması sağlanacaktır.

 • Sadakat ve bağlılık

  Kat malikleri/sakinler, PROSİS YÖNETİM işletmede önceden denediği, memnun kaldığı, ve tekrar seçtiği hizmeti bulmaktadır. Çoğunlukla tesadüfen değil, isteyerek ve seçerek hizmet talebinde bulunmakta, her işletmede de alıştığı hizmeti aynen bulmaktadır. Bu nedenle PROSİS YÖNETİM işletmelerin kat maliki/sakini büyük oranda “sadık” hizmet alanlardan oluşmaktadır. Ekonomik krizden, yeni rakiplerin türemesinden, rakiplerin reklamlarından fazla etkilenmez. Sadakat ve bağlılık bir işletmenin sahip olabileceği en değerli sermayedir.

 • İtibar

  PROSİS YÖNETİM alan, kendi adına iş yapıyor olmakla birlikte, tanınan bir markayı temsil etmektedir. Bunun itibarını ve etkisini hemen her alanda hissedecektir. Bankası, tedarikçi firmaları, ev sahibi, çalışanları, müşterileri, devlet daireleri, vb. ona kendi markasıyla yapacağı bir işte olabileceğinden daha fazla ilgi ve özen göstereceklerdir.

 • Bölge koruma

  PROSİS YÖNETİM markalı girişimci, il, ilçe veya bölge seçimine göre belli bir coğrafi bölgede söz konusu marka ve sistemi tek başına temsil etme güvencesini almaktadırlar. Bu, bir anlamda bölgesel bir tekeldir. En azından kendi markasıyla bir rakibin karşısına çıkmayacağını, çalıştığı takdirde kendisini doyuracak bir bölgesi olduğunu bilmektedir.

 • Anlaşma

  PROSİS YÖNETİM markası veren ile alan arasında yapılan anlaşma, genellikle uzun sürelidir. Franchise alan, bu süre boyunca haklarına sahip olacağını bilir, hayatını buna göre yönlendirebilir.

 • Düşük risk

  PROSİS YÖNETİM alan işletmelerin, kendi markasıyla iş yapanlara oranla çok daha az batma riski olduğu istatistiklerden görülmektedir. Bu durum ülkemizde henüz kanıtlanmamış olmakla birlikte, başarılı franchise zincirlerinin verileri esas alındığında başarısızlık oranının oldukça düşük olduğu ortaya çıkmaktadır.

SSSSSSSSS

SSS

Kendi işini kurmak

Franchise alan, kendi işinin patronu olmakta, sadece kendisi için çalışmaktadır. Bunun sağladığı maddi avantajın ötesinde, getirdiği motivasyon sistemin motorunu oluşturmaktadır. İş sahibi, yatırım yaptığından, işin her aşamasıyla ilgilenmekte, işinin temeli olan toplu yaşam alanlarıyla daha yakından eğilmekte, her türlü verimsizliği gidermeğe çalışmakta, gerekirse uzun saatler çalışmaktadır.
Sistemin parçası olmak

Sistemin parçası olmak

Franchise alan, kendini ve çalışmalarını marka ve sistem ile bütünleştirmektedir. Bir takımın parçası olma duygusuyla işine sarılmaktadır. Bu şekilde kurum kültürünü benimsemekte, aklına yatmayan veya zoruna giden işleri bile kolayca kabullenmektedir.

Denenmiş, kanıtlanmış iş

Franchise alan, giriştiği işin geleceği konusunda endişe taşımamaktadır. Önceden başka ülkeler ve Türkiye’ de denenmiş, başarılı olduğu toplu yaşam alanları tarafından da tercih edilerek kanıtlanmış ve kabullenilmiş olmakla birlikte ücretlendirmesinin kabul gördüğü kanıtlanmış bir işe girişmektedir.

Yüksek standartlar

Franchise işletmeler çoğunlukla sektörlerinin üstünde ürün ve hizmet standartları getirmektedirler. Bağımsız çalışan bir küçük işletme sahibinin ayırması mümkün olmayan parasal ve insan kaynakları ile sistem geliştirilmekte, standartlar belirlenmektedir.

Tanınmış marka

Verilen hizmetin potansiyel kat malikleri/sakinleri tarafından derhal farkedilmesi, hatırlanması, tercih edilmesi, marka sayesinde olmaktadır. Kendi adıyla iş yapan bir küçük işletmecinin yıllar içinde ancak yakın çevresinde sağlayabileceği etki, PROSİS markalı işletmelerde tabela asıldığı gün sağlanmaktadır.

Bilmediği işe girebilme

Girişimci, “en iyi iş bildiğin iştir” özdeyişine uygun olarak, karlı olmasa bile, gelenekten gelen işini yürütmek, çıraklıktan beri öğrendiği işe girişmek, tesadüfen puanını tutturduğu fakültenin branşında çalışmak vb. zorunda kalmaktadır. Oysa PROSİS markası alındığında, hiç anlamadığı ama gelecekte iyi olacağına inandığı ve karekterini destekleyen uygun bir iş için kendi adına PROSİS gücü ve markasıyla çalışmaya başlarlar.

Başlangıç eğitimi

PROSİS markalı bayilik alındığında, yatırımcı işi bilmese bile, PROSİS’ in sağladığı başlangıç eğitimi ile işletmeyi yürütecek temel bilgileri edinecektir. İlerleyen zamanlarda sürekli verilen desteklerle ve zaman içinde kazanacağı deneyimle karlılığını artıracaktır.

Personel temini

PROSİS  çoğunlukla sektördeki ilgili departmanlar için de gereken personel eğitimleri vermekte olduğundan, personel temini kolaylaşmaktadır. PROSİS markalı işletmelerden birine başvuran ihtiyaç fazlası personel, diğerine yönlendirilebilmektedir. Personeller PROSİS markası ile sistemli çalıştıklarından ve daha sıkı denetlendiklerinden, daha iyi çalışmakta ve kalıcı olmaktadırlar.

Mali ve hukuki destek

Küçük işletmelerin genellikle takıldıkları ve zayıf kaldıkları iki konu, mali ve hukuki danışmanlıktır. PROSİS mevcut olan profesyonel, alanında uzman kadroları ile, çoğunlukla birbirinin aynı sorunlarla karşılaşan PROSİS alanlara mali ve hukuk uzmanları eliyle danışmanlık vermektedir.

Teknolojik gelişim

PROSİS markası, sektördeki rakiplerine karşı sürekli hizmet tekniğini geliştirme, maliyet düşürme, yatırım azaltma, verim yükseltme, kalite artırma, kat maliki/sakini beklentilerini saptama, en üst düzeyde memnuniyetini sağlama çalışmaları içindedir. Tek bir küçük işletmenin vakit ve para ayırması mümkün olmayan bu tür çalışmalar, PROSİS YÖNETİM zincirlerinde sıradan çalışmalar olarak yapılmaktadır. Bu sayede, bağımsız çalışan rakipleri aynı kalırken, PROSİS YÖNETİM markalı işletmeler sürekli yenilenmekte ve gelişmektedirler.

Yer seçimi

Yer seçimi, bir işletmenin en önemli kararıdır. Nerede açılırsa ne kadar ciro ve kar yapılabileceğini bilen uzmanlar tarafından yapılacak araştırma, yanlış yer seçimini önleyecektir. PROSİS YÖNETİM markalı işletmeler için uzman ve profesyonel ekip en uygun yeri seçmektedirler.

Verimli ulusal ve yerel reklam

PROSİS YÖNETİM markası, franchise alanlardan topladığı %3 reklam fonu ile etkili, bütünlüklü ve prestijli merkezi ve yerel reklamlar yapmaktadır. Planlanan reklamlarda özellikle marka bilinirliği hedeflenmekte ve yüksek maliyetli, etkili reklam alanları (Ulusal tv, radyo, yerel radyo, tv, açık hava vb.) çok iyi geri dönüşler ile franchise alana kazanç sağlamaktadır.

Denetlenme

PROSİS YÖNETİM markasının sistemi koruma adına yaptığı sürekli denetimler, franchise alan üzerinde bir baskı ve yaptırım gibi görünse de, aslında önemli bir avantajdır. Franchise alanın fark edemediği verimsizlik, hırsızlık, yanlışlık ve benzeri zarara neden olan hatalar denetim sonucu ortaya çıkmakta ve giderilmektedir.

Kendini karşılaştırabilme

Franchise alan, işletme körlüğüne kapılarak, işletmesinin eksiklerini ve yanlışlarını görmeyebilir. Diğer franchise alanlarla kendini karşılaştırabileceği için, bu hataları fark etmesi ve doğru önlemleri alması kolaylaşacaktır.

Yönetim teknikleri

PROSİS YÖNETİM’ in sistem kapsamında getirdiği uygulamalarla, franchise alanların ileri yönetim tekniklerini uygulamaları sağlanmaktadır. Örneğin, eleman alırken yapılacak mülakat ve sorulacak sorular, prim verirken uygulanacak kriterler ve oranlar, pazarlamada kullanılacak yöntemler, fazla mesai yapıp yapmamaya karar vermede kullanılacak tablolar, vb. bu kapsamda kullanılan ileri yönetim teknikleridir.

Raporlama

PROSİS YÖNETİM markası işletmelerde genellikle her türlü faaliyet, gelir ve gider raporlanmaktadır. Etkin yönetim için şart olan bilgi birikimi bu şekilde sağlanmaktadır. Toplu yaşam alanlarından gelen istek, öneri ve şikayetlerin takip edilmesi, arıza kayıt ve arıza gidericilerin verimlilikleri ve reklam harcamalarının satışlara etkisi, vergi öncesi net karın aylara göre dökümü vb. gibi bilgiler elde olursa yönetim kolaylaşacak ve etkinlik kazanacaktır.

Düşük yatırım

PROSİS YÖNETİM işletmeler aynı yatırımı defalarca tekrarlamaktadırlar. Bu nedenle yatırım maliyetinde kullanılacak malzeme, çalışacak usta, proje, ekipman vb. gibi masraflar için defalarca pazarlık yapılmış ve sürekli çalışma içine girilmiş olacaktır. Bu nedenle hem daha ucuz, hem de daha uzun vadeli satın alma yapılabilmektedir.

Gerçekçi zaman planı

PROSİS YÖNETİM işletmelerinde defalarca tekrarlanan açılış işlemleri uzmanlaşmış kişiler tarafından desteklendiğinden, inşaat, tesisat, makine alımı, montaj vs. hızlı bir zaman planı içinde yapılır. İşletme için gerekecek izinler ve ruhsatların da prosedürü bilindiğinden, hızla ve sorunsuz olarak alınırlar. Bu nedenle PROSİS YÖNETİM markalı işletmeler kiralanmasından hemen sonra çok kısa bir sürede faaliyete geçerler.

Gerçekçi yatırım planı

 PROSİS YÖNETİM markası ile işe başlayanlar uzman bir ekiple öngörülen proje çerçevesinde nereye ne kullanacaklarını, kime kaça yaptıracaklarını, ne zaman bitirip ne zaman para kazanmaya başlayacaklarını bilirler. Yapılan yatırım ve işletme bütçesi planları gerçeği yansıtmakla birlikte bire bir ve sıfır hataya çok yakın olarak ilerlenmektedir.

Ucuz satın alma

PROSİS YÖNETİM markası adı altında entegre hizmet firmalarımız ile ulaşılabilir, uygun maliyetli ve yüksek performanslı hizmetler verilebilmektedir. Entegre hizmet kapsamı dışında kalan hizmet alımları içinse; çok sayıda franchise bulunmasından dolayı hizmet alım süreçlerinde en iyi teknik ve donanımsal malzeme ve hizmet alımları portföy üzerinden en uygun maliyetler ile gerçekleştirilmektedir. PROSİS YÖNETİM markası ile hizmet veren girişimci yereldeki diğer firmalara göre portföyünde bulunan toplu yaşam alanlarının ihtiyaçlarını daha uygun maliyetlerle temin edecekler ve binalarını korumuş olacaklardır.

Hızlı karlılığa geçiş

Kendi adınıza açacak olduğunuz bir işletmede bir süre işler yavaş gider. Toplu yaşam alanı kat maliki/sakinlerin yeni işletmeyi fark etmeleri, denemeleri, tekrar gelmeleri, birbirlerine tavsiye etmeleri yani “ayaklarının alışması” genellikle bir veya iki sezon geçmesi ile mümkün olur. PROSİS YÖNETİM markası ile kat maliki/sakinleri tanıdığı markayı yakınında gördüğünde derhal hizmet isteyeceklerdir, istenen cirolara çok kısa sürede ulaşılması sağlanacaktır.

Sadakat ve bağlılık

Kat malikleri/sakinler, PROSİS YÖNETİM işletmede önceden denediği, memnun kaldığı, ve tekrar seçtiği hizmeti bulmaktadır. Çoğunlukla tesadüfen değil, isteyerek ve seçerek hizmet talebinde bulunmakta, her işletmede de alıştığı hizmeti aynen bulmaktadır. Bu nedenle PROSİS YÖNETİM işletmelerin kat maliki/sakini büyük oranda “sadık” hizmet alanlardan oluşmaktadır. Ekonomik krizden, yeni rakiplerin türemesinden, rakiplerin reklamlarından fazla etkilenmez. Sadakat ve bağlılık bir işletmenin sahip olabileceği en değerli sermayedir.

İtibar

PROSİS YÖNETİM alan, kendi adına iş yapıyor olmakla birlikte, tanınan bir markayı temsil etmektedir. Bunun itibarını ve etkisini hemen her alanda hissedecektir. Bankası, tedarikçi firmaları, ev sahibi, çalışanları, müşterileri, devlet daireleri, vb. ona kendi markasıyla yapacağı bir işte olabileceğinden daha fazla ilgi ve özen göstereceklerdir.

Bölge koruma

PROSİS YÖNETİM markalı girişimci, il, ilçe veya bölge seçimine göre belli bir coğrafi bölgede söz konusu marka ve sistemi tek başına temsil etme güvencesini almaktadırlar. Bu, bir anlamda bölgesel bir tekeldir. En azından kendi markasıyla bir rakibin karşısına çıkmayacağını, çalıştığı takdirde kendisini doyuracak bir bölgesi olduğunu bilmektedir.

Anlaşma

PROSİS YÖNETİM markası veren ile alan arasında yapılan anlaşma, genellikle uzun sürelidir. Franchise alan, bu süre boyunca haklarına sahip olacağını bilir, hayatını buna göre yönlendirebilir.

Düşük risk

PROSİS YÖNETİM alan işletmelerin, kendi markasıyla iş yapanlara oranla çok daha az batma riski olduğu istatistiklerden görülmektedir. Bu durum ülkemizde henüz kanıtlanmamış olmakla birlikte, başarılı franchise zincirlerinin verileri esas alındığında başarısızlık oranının oldukça düşük olduğu ortaya çıkmaktadır.

SİTE SAKİNİ GİRİŞİ

YÖNETİCİ GİRİŞİ

SSS

SSS