FRANCHISE FİRMALAR GİRİŞ >>

DANIŞMANLIK FİRMALAR GİRİŞ >>

DANIŞMANLIK BİNALAR GİRİŞ >>


Haberler

İlanlar

PROSİS FRANCHISE

    İş dünyasında girişimciler genellikle iki farklı model üzerinden yürümektedirler. Bunlardan birincisi; bir iş ve uzmanlık alanları vardır bu alanda çıraklık, kalfalık ve ustalık seviyelerinden geçerek deneyim ve tecrübeleriyle öz gücüne ve/veya kredi gücüne güvenerek kendi işlerini kurarlar…

    İkinci modelde ise gözlerine kestirdikleri sektöre bilgi, tecrübe ve deneyim sahibi olmadan girecek kadar sermayeleri vardır ve bu alanda iş hayatına girerler, alanında uzman ustalarla/profesyonellerle -daha çok ben egosu ve para benim, istediğim olacak ruhuyla- hareket ederler…   

    Elbette iki modelde de başarı vardır fakat başarısızlık ve yerellik en üst seviyededir. Bizim önerimiz; her iki modelin bileşimi olan hem uzmanlık alanınızı ve/veya kişisel karekterinizi yansıtan size en uygun iş alanından güçlü bir marka gücüyle hareket ederek sıfıra yakın risk oranıyla kurabileceğiniz maksimum kazançlı,  güçlü, markalı iş kurma fırsatıdır.

    Avrupa ülkeleri arasında oldukça yaygın olan profesyonel düzeyde entegre bina ve tesis yönetim hizmetleri ülkemizde de her geçen gün artarak hızla büyümektedir. En gözde yatırım aracı olarak yerini koruyan gayrimenkullerin yönetimi de bu anlamda önem arz etmektedir.

   Özellikle kat maliklerinin bina yönetimlerinden hızlı bir şekilde çekilmeye başlaması yeni bir sektör olarak profesyonel konut sitesi yöneticiliğini değerli hale getirmektedir. Profesyonel konut sitesi yönetimi yatırımcılar için son derece karlı, prestijli, saygınlığı olan bir meslek grubu olmakla birlikte yeni bir işletme modeli olarak talep görmektedir.

   Sizin de bu kazanca ortak olabilmeniz ve kendi işinizi kurabilmeniz amacıyla PROSİS size önemli bir fırsat sunuyor. Portföyünde bulunan referans toplu yaşam alanlarındaki tecrübeyi ve bilgiyi sizlerle paylaşarak hayallerinize ulaşmanızı sağlıyor.

  Ulusal bir yönetim firması sahibi olarak, sadece Türkiye’ nin seçkin yönetim firması kuruluşunun bir parçası olmakla kalmaz, benzeri olmayan PROSİS YÖNETİM eğitimlerinin, teknolojik alt yapısının, etkinliklerin ve iletişim ağının avantajlarını da kullanırsınız.

Her PROSİS ofisi bağımsız bir franchise işletmesidir. Franchise aldığınızda ilçe, il veya bölgedeki tek yetkili siz olursunuz. Belirli konsepte uyan tam donanımlı, web tabanlı özel yönetim ve ön muhasebe yazılım teknolojisiyle donanmış ofisiniz ve PROSİS Akademi'de eğitimlerini almış Profesyonel Konut Sitesi Yöneticileri ile faaliyetlerinize güvenle başlarsınız…

Kendi işini kurmak

____________________________________________

Franchise alan, kendi işinin patronu olmakta, sadece kendisi için çalışmaktadır. Bunun sağladığı maddi avantajın ötesinde, getirdiği motivasyon sistemin motorunu oluşturmaktadır. İş sahibi, yatırım yaptığından, işin her aşamasıyla ilgilenmekte, işinin temeli olan toplu yaşam alanlarıyla daha yakından eğilmekte, her türlü verimsizliği gidermeğe çalışmakta, gerekirse uzun saatler çalışmaktadır.

Sistemin parçası olmak

_______________________________________________________

Franchise alan, kendini ve çalışmalarını marka ve sistem ile bütünleştirmektedir. Bir takımın parçası olma duygusuyla işine sarılmaktadır. Bu şekilde kurum kültürünü benimsemekte, aklına yatmayan veya zoruna giden işleri bile kolayca kabullenmektedir.

Denenmiş, kanıtlanmış iş

_______________________________________________________

Franchise alan, giriştiği işin geleceği konusunda endişe taşımamaktadır. Önceden başka ülkeler ve Türkiye’ de denenmiş, başarılı olduğu toplu yaşam alanları tarafından da tercih edilerek kanıtlanmış ve kabullenilmiş olmakla birlikte ücretlendirmesinin kabul gördüğü kanıtlanmış bir işe girişmektedir.

Yüksek standartlar

_______________________________________________________

Franchise işletmeler çoğunlukla sektörlerinin üstünde ürün ve hizmet standartları getirmektedirler. Bağımsız çalışan bir küçük işletme sahibinin ayırması mümkün olmayan parasal ve insan kaynakları ile sistem geliştirilmekte, standartlar belirlenmektedir.

Tanınmış marka

_______________________________________________________

Verilen hizmetin potansiyel kat malikleri/sakinleri tarafından derhal farkedilmesi, hatırlanması, tercih edilmesi, marka sayesinde olmaktadır. Kendi adıyla iş yapan bir küçük işletmecinin yıllar içinde ancak yakın çevresinde sağlayabileceği etki, PROSİS markalı işletmelerde tabela asıldığı gün sağlanmaktadır.

Bilmediği işe girebilme

_______________________________________________________

Girişimci, “en iyi iş bildiğin iştir” özdeyişine uygun olarak, karlı olmasa bile, gelenekten gelen işini yürütmek, çıraklıktan beri öğrendiği işe girişmek, tesadüfen puanını tutturduğu fakültenin branşında çalışmak vb. zorunda kalmaktadır. Oysa PROSİS markası alındığında, hiç anlamadığı ama gelecekte iyi olacağına inandığı ve karekterini destekleyen uygun bir iş için kendi adına PROSİS gücü ve markasıyla çalışmaya başlarlar.

Başlangıç eğitimi

_______________________________________________________

PROSİS markalı bayilik alındığında, yatırımcı işi bilmese bile, PROSİS’ in sağladığı başlangıç eğitimi ile işletmeyi yürütecek temel bilgileri edinecektir. İlerleyen zamanlarda sürekli verilen desteklerle ve zaman içinde kazanacağı deneyimle karlılığını artıracaktır.

Personel temini

_______________________________________________________

PROSİS  çoğunlukla sektördeki ilgili departmanlar için de gereken personel eğitimleri vermekte olduğundan, personel temini kolaylaşmaktadır. PROSİS markalı işletmelerden birine başvuran ihtiyaç fazlası personel, diğerine yönlendirilebilmektedir. Personeller PROSİS markası ile sistemli çalıştıklarından ve daha sıkı denetlendiklerinden, daha iyi çalışmakta ve kalıcı olmaktadırlar.

Mali ve hukuki destek

_______________________________________________________

Küçük işletmelerin genellikle takıldıkları ve zayıf kaldıkları iki konu, mali ve hukuki danışmanlıktır. PROSİS mevcut olan profesyonel, alanında uzman kadroları ile, çoğunlukla birbirinin aynı sorunlarla karşılaşan PROSİS alanlara mali ve hukuk uzmanları eliyle danışmanlık vermektedir.

Teknolojik gelişim

_______________________________________________________

PROSİS markası, sektördeki rakiplerine karşı sürekli hizmet tekniğini geliştirme, maliyet düşürme, yatırım azaltma, verim yükseltme, kalite artırma, kat maliki/sakini beklentilerini saptama, en üst düzeyde memnuniyetini sağlama çalışmaları içindedir. Tek bir küçük işletmenin vakit ve para ayırması mümkün olmayan bu tür çalışmalar, PROSİS YÖNETİM zincirlerinde sıradan çalışmalar olarak yapılmaktadır. Bu sayede, bağımsız çalışan rakipleri aynı kalırken, PROSİS YÖNETİM markalı işletmeler sürekli yenilenmekte ve gelişmektedirler.

Yer seçimi

_______________________________________________________

Yer seçimi, bir işletmenin en önemli kararıdır. Nerede açılırsa ne kadar ciro ve kar yapılabileceğini bilen uzmanlar tarafından yapılacak araştırma, yanlış yer seçimini önleyecektir. PROSİS YÖNETİM markalı işletmeler için uzman ve profesyonel ekip en uygun yeri seçmektedirler.

Verimli ulusal ve yerel reklam

_______________________________________________________

PROSİS YÖNETİM markası, franchise alanlardan topladığı %3 reklam fonu ile etkili, bütünlüklü ve prestijli merkezi ve yerel reklamlar yapmaktadır. Planlanan reklamlarda özellikle marka bilinirliği hedeflenmekte ve yüksek maliyetli, etkili reklam alanları (Ulusal tv, radyo, yerel radyo, tv, açık hava vb.) çok iyi geri dönüşler ile franchise alana kazanç sağlamaktadır.

Denetlenme

_______________________________________________________

PROSİS YÖNETİM markasının sistemi koruma adına yaptığı sürekli denetimler, franchise alan üzerinde bir baskı ve yaptırım gibi görünse de, aslında önemli bir avantajdır. Franchise alanın fark edemediği verimsizlik, hırsızlık, yanlışlık ve benzeri zarara neden olan hatalar denetim sonucu ortaya çıkmakta ve giderilmektedir.

Kendini karşılaştırabilme

_______________________________________________________

Franchise alan, işletme körlüğüne kapılarak, işletmesinin eksiklerini ve yanlışlarını görmeyebilir. Diğer franchise alanlarla kendini karşılaştırabileceği için, bu hataları fark etmesi ve doğru önlemleri alması kolaylaşacaktır.

Yönetim teknikleri

_______________________________________________________

PROSİS YÖNETİM’ in sistem kapsamında getirdiği uygulamalarla, franchise alanların ileri yönetim tekniklerini uygulamaları sağlanmaktadır. Örneğin, eleman alırken yapılacak mülakat ve sorulacak sorular, prim verirken uygulanacak kriterler ve oranlar, pazarlamada kullanılacak yöntemler, fazla mesai yapıp yapmamaya karar vermede kullanılacak tablolar, vb. bu kapsamda kullanılan ileri yönetim teknikleridir.

Raporlama

_______________________________________________________

PROSİS YÖNETİM markası işletmelerde genellikle her türlü faaliyet, gelir ve gider raporlanmaktadır. Etkin yönetim için şart olan bilgi birikimi bu şekilde sağlanmaktadır. Toplu yaşam alanlarından gelen istek, öneri ve şikayetlerin takip edilmesi, arıza kayıt ve arıza gidericilerin verimlilikleri ve reklam harcamalarının satışlara etkisi, vergi öncesi net karın aylara göre dökümü vb. gibi bilgiler elde olursa yönetim kolaylaşacak ve etkinlik kazanacaktır.

Düşük yatırım

_______________________________________________________

PROSİS YÖNETİM işletmeler aynı yatırımı defalarca tekrarlamaktadırlar. Bu nedenle yatırım maliyetinde kullanılacak malzeme, çalışacak usta, proje, ekipman vb. gibi masraflar için defalarca pazarlık yapılmış ve sürekli çalışma içine girilmiş olacaktır. Bu nedenle hem daha ucuz, hem de daha uzun vadeli satın alma yapılabilmektedir.

Gerçekçi zaman planı

_______________________________________________________

PROSİS YÖNETİM işletmelerinde defalarca tekrarlanan açılış işlemleri uzmanlaşmış kişiler tarafından desteklendiğinden, inşaat, tesisat, makine alımı, montaj vs. hızlı bir zaman planı içinde yapılır. İşletme için gerekecek izinler ve ruhsatların da prosedürü bilindiğinden, hızla ve sorunsuz olarak alınırlar. Bu nedenle PROSİS YÖNETİM markalı işletmeler kiralanmasından hemen sonra çok kısa bir sürede faaliyete geçerler.

Gerçekçi yatırım planı

_______________________________________________________

 PROSİS YÖNETİM markası ile işe başlayanlar uzman bir ekiple öngörülen proje çerçevesinde nereye ne kullanacaklarını, kime kaça yaptıracaklarını, ne zaman bitirip ne zaman para kazanmaya başlayacaklarını bilirler. Yapılan yatırım ve işletme bütçesi planları gerçeği yansıtmakla birlikte bire bir ve sıfır hataya çok yakın olarak ilerlenmektedir.

Ucuz satın alma

_______________________________________________________

PROSİS YÖNETİM markası adı altında entegre hizmet firmalarımız ile ulaşılabilir, uygun maliyetli ve yüksek performanslı hizmetler verilebilmektedir. Entegre hizmet kapsamı dışında kalan hizmet alımları içinse; çok sayıda franchise bulunmasından dolayı hizmet alım süreçlerinde en iyi teknik ve donanımsal malzeme ve hizmet alımları portföy üzerinden en uygun maliyetler ile gerçekleştirilmektedir. PROSİS YÖNETİM markası ile hizmet veren girişimci yereldeki diğer firmalara göre portföyünde bulunan toplu yaşam alanlarının ihtiyaçlarını daha uygun maliyetlerle temin edecekler ve binalarını korumuş olacaklardır.

Hızlı karlılığa geçiş

_______________________________________________________

Kendi adınıza açacak olduğunuz bir işletmede bir süre işler yavaş gider. Toplu yaşam alanı kat maliki/sakinlerin yeni işletmeyi fark etmeleri, denemeleri, tekrar gelmeleri, birbirlerine tavsiye etmeleri yani “ayaklarının alışması” genellikle bir veya iki sezon geçmesi ile mümkün olur. PROSİS YÖNETİM markası ile kat maliki/sakinleri tanıdığı markayı yakınında gördüğünde derhal hizmet isteyeceklerdir, istenen cirolara çok kısa sürede ulaşılması sağlanacaktır.

Sadakat ve bağlılık

_______________________________________________________

Kat malikleri/sakinler, PROSİS YÖNETİM işletmede önceden denediği, memnun kaldığı, ve tekrar seçtiği hizmeti bulmaktadır. Çoğunlukla tesadüfen değil, isteyerek ve seçerek hizmet talebinde bulunmakta, her işletmede de alıştığı hizmeti aynen bulmaktadır. Bu nedenle PROSİS YÖNETİM işletmelerin kat maliki/sakini büyük oranda “sadık” hizmet alanlardan oluşmaktadır. Ekonomik krizden, yeni rakiplerin türemesinden, rakiplerin reklamlarından fazla etkilenmez. Sadakat ve bağlılık bir işletmenin sahip olabileceği en değerli sermayedir.

İtibar

________________________________________________________

PROSİS YÖNETİM alan, kendi adına iş yapıyor olmakla birlikte, tanınan bir markayı temsil etmektedir. Bunun itibarını ve etkisini hemen her alanda hissedecektir. Bankası, tedarikçi firmaları, ev sahibi, çalışanları, müşterileri, devlet daireleri, vb. ona kendi markasıyla yapacağı bir işte olabileceğinden daha fazla ilgi ve özen göstereceklerdir.

Bölge koruma

________________________________________________________

PROSİS YÖNETİM markalı girişimci, il, ilçe veya bölge seçimine göre belli bir coğrafi bölgede söz konusu marka ve sistemi tek başına temsil etme güvencesini almaktadırlar. Bu, bir anlamda bölgesel bir tekeldir. En azından kendi markasıyla bir rakibin karşısına çıkmayacağını, çalıştığı takdirde kendisini doyuracak bir bölgesi olduğunu bilmektedir.

Anlaşma

________________________________________________________

PROSİS YÖNETİM markası veren ile alan arasında yapılan anlaşma, genellikle uzun sürelidir. Franchise alan, bu süre boyunca haklarına sahip olacağını bilir, hayatını buna göre yönlendirebilir.

Düşük risk

________________________________________________________

PROSİS YÖNETİM alan işletmelerin, kendi markasıyla iş yapanlara oranla çok daha az batma riski olduğu istatistiklerden görülmektedir. Bu durum ülkemizde henüz kanıtlanmamış olmakla birlikte, başarılı franchise zincirlerinin verileri esas alındığında başarısızlık oranının oldukça düşük olduğu ortaya çıkmaktadır.

FRANCHISE FİRMALAR GİRİŞ >>

DANIŞMANLIK FİRMALAR GİRİŞ >>

DANIŞMANLIK BİNALAR GİRİŞ >>


Haberler

İlanlar