FRANCHISE FİRMALAR GİRİŞ >>

DANIŞMANLIK FİRMALAR GİRİŞ >>

DANIŞMANLIK BİNALAR GİRİŞ >>


Haberler

İlanlar

İŞTE RİSK NEDİR?

   PROSİS olarak girişimcilerin başarısının öncelikle kişilik özelliklerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Girişimcilerin işe ve insanlara yaklaşımının kişilik özelliklerinden kaynaklandığına ve işteki başarının, kişilik özelliklerinin işin gereklerine uygun olmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. "Girişimcinin riski kendisidir" diye düşünüyoruz... İşini sevemeyen girişimcinin başarılı olmasını imkansız görüyoruz. Girişimcilerin kişilik özelliklerini belirlemek için geliştirilmiş testleri uzmanlarımızla uyguluyoruz.

   Kişilik testi ile 40 soruda girişimcinin hayata yaklaşımı belirleniyor. 4 farklı kişilik özelliklerinden hangisinin ne ölçüde var olduğu ölçülüyor. 40 puanın dağılımında hangi özelliklerin öne çıktığı, ne tür işlerin seçilmesi gerektiğini gösteriyor. Littauer tarafından Popüler optimist, barışçıl soğukkanlı, güçlü klorik, melankolik olarak adlandırılan kişilik özelliklerini biz "konuşan", "dinleyen", "izleyen", "yapan" diye adlandırıyoruz. Konuşan iyi satıcı, dinleyen iyi yönetici, izleyen iyi planlamacı, yapan iyi uygulamacı oluyor. Bu özelliklerini kullanacağı işleri seçerse daha başarılı oluyor…

  PROSİS faktör testinde 62 soru ile karakter özelliklerinden kaynaklanan ve "iç faktörler" olarak anılan "güç", "hırs", "heves" özelliklerinin dağılımı ölçülüyor. Girişim isteğinin altında hırs ve heves yatıyorsa, ancak girişimi başarıya ulaştıracak güç yoksa, uzmanlarımız bunu görüyor, kişinin başarabileceği işlere girmesini, kaldırabileceği yükleri sırtlanmasını öneriyor. 6 soruda "dış faktörler" olarak adlandırılan sermaye, yer, iş bilgisi, iş çevresi, hazır iş, iş yapma zorunluluğu puanlanıyor. Bu faktörlerin varlığı veya yokluğu, işte sahip olunan avantajı veya alınan riski gösteriyor. 

Prosis ve Alt Markalar Franchise Danışmanlığı;

PROSİS YÖNETİM ana markasında ve diğer alt markalarında franchise vermeden önce sizlerle uzmanları tarafından özel görüşmeler sağlamaktadır. Bu özel görüşmelerdeki esas amacın sizlerin hizmet sektöründe ve marka franchise almada ne oranda başarı sağlayacağınızı ve işe uygunluğunuzu tespit etmek  olduğunu bilmenizi isteriz. Franchise talep eden adaylarımızı aynen bir franchise alan danışmanı gibi anlayışla, genel geçer bilgileri anlatmak değil, kişiye özel doğruları bulmak, birebir destek vermek. Girişimcileri bilinen yanlışlara düşmekten, aynı hataları tekrarlayıp batmaktan kurtarmak için yaparız. Her girişimcinin koşulları özeldir. Biri için karlı olan işte diğeri batabilir, birinin zarar ettiği işi diğeri kara geçirebilir. Biri için franchise almak doğrudur, diğeri için kendi markasını kurmak en iyisidir, bir başkası için hiç iş yapmamak en doğrusudur. 

1 yanlış 3 doğruyu götürmesin!

Franchise verenlerin başarısını sağlayan 3 doğru vardır. Bunlar;  doğru iş, doğru yer, doğru kişi şeklinde sıralanır. Bir iş tutmuyorsa nedeni vardır, ısrarın faydası yoktur. En iyi marka bile yanlış yerde iş yapamaz kapanır. En iyi iş bile kötü işletmecinin elinde batar. İşin şansa kalan tarafı yok, 3 doğruyu bulan kazanır.

Franchise alan açısından franchise verenin 3 doğrusu yetmez, herkesin kendi doğrusu farklıdır. Seçtiği işin yaşam tarzına, alışkanlıklarına beklentilerine uygun olması, kendisi için en iyi seçenek olması gerekir. Yanlış işe giren işinden soğur, verimi de, geliri de düşer. Erken fark ederse devredip kurtulur, ısrar eder geç kalırsa batar. Parasını kurtarsa bile zamanını kaybeder, yine sıfırdan başlar. 

FRANCHISE FİRMALAR GİRİŞ >>

DANIŞMANLIK FİRMALAR GİRİŞ >>

DANIŞMANLIK BİNALAR GİRİŞ >>


Haberler

İlanlar